SO Soest logo

Het SO Soest clubhuis

Sportorganisatie Soest

Terrein: Bosstraat 137, 3766 AE SOEST
Telefoon: 035-6017529 / 6010110
Secretariaat: Postbus 334, 3760 AH SOEST
Email: administratie@so-soest.nl
ING: NL64 INGB 0006 5812 88